DOKUMENTY

Proszę pobrać poniższy formularz, wypełnić i odesłać na adres mailowy: rekrutacja@electroshipservice.com
Proszę dołączyć kopie:
– paszportu,
– wiz do USA,
– książeczki żeglarskiej,
– uprawnień i certyfikatów,
– dyplomu ukończenia szkoły.

 

Pobierz formularz:

pdfword

….

….

jobB